anim figur hjälp figur

Rehabilitering

När vi får uppdrag inom rehabilitering är det oftast utifrån följande situationer;

  • Klienten kan inte gå tillbaka till sin gamla tjänst beroende på skada/sjukdomsbild.
  • Klienten är arbetssökande och har svårt att veta vilka nya arbetsmoment som fungerar.

Efter kartläggning och genomgång av personliga förutsättningar samt styrkor får klienten hjälp att finna lämplig plats för yrkesprövning. Xpandia Personal hjälper till i kontakten med berörda parter såsom arbetsgivare, läkare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl.  Rehabiliteringen genomförs yrkesinriktat och målet är att hitta ett nytt yrke som fungerar och en fortsättning på jobbkarriären. Med ett individanpassat och coachande förhållningssätt stöttas klienten kontinuerligt under uppdraget för att optimera återgången till arbete!