coaching text

Coaching

Xpandia Personal har utbildade coacher som är diplomerade enligt ICF`s riktlinjer. Ibland kan medarbetare behöva bli stärkta med att komma till insikt om egna möjligheter. Syftet är att kunna överbrygga hinder i nuvarande eller kommande yrkesroll. Detta kan vi hjälpa er med genom vårt upplägg för coaching. Upplägget bygger på kontinuerliga träffar och uppföljningsmöten under avtalad uppdragstid. Vårt coachande förhållningssätt tillämpas även genomgående i vårt arbete inom outplacement och rehabilitering.